Хидроизолация на покрива

хидроизолация на покрива

Чрез хидроизолация на покрива се постига предпазване на сградата от неблагоприятни условия като появата на влага, мухъл и плесен. Полагането на качествени хидроизолационни материали ви гарантира избягването на тези проблеми, както и разрушаването на мазилката и появата на петна по стените и тавана на сградата.

Какво представлява хидроизолация на покрива?

Във всяко домакинство хидроизолирането на покрива играе ключова роля в поддържането на уюта и естетиката на вашата сграда. Хидроизолацията на покрива представлява изграждането на хидрозащитен слой от подходящо подбрани и професионално монтирани хидроизолационни материали, които предпазват вашия покрив и сградата в дългосрочен план.

Видове хидроизолационни материали, използвани за хидроизолация на покрива?

Първо е важно да споменем, че хидроизолацията се използва най-вече за плоски покриви и едни от най-важните параметри, които трябва да се съобразят при избора на материал за хидроизолация на покривите са характерните за района климатични условия и количеството на падналите валежи за период от 5 години.

На българския пазар се предлагат различни хидроизолационни материали в зависимост от състава и предназначението биват:

  • Течни хидроизолации – от особено значение е видът на течната хидроизолация, който ще изберете, защото течните изолации са по-малко издръжливи в сравнение с листовите (рулонни).
  • Асфалтова хидроизолация – характерно при нея е че не се износва лесно и е устойчива на студ и топлина. Предимството на този вид хидроизолация е, че няма фуги, през които водата да проникне.
  • Листова (рулонна) хидроизолация – този вид хидроизолация на покривите се добива най-често от модифициран или окислен битум. Недостатък на окисления битум е че за прозводството му се преминава през много различни процеси, които водят до стареене на материала. Като предимства на окисления битум могат да се посочат: високата температура на размекване, по-издръжлив е, и е по-евтин. Модифицирания битум се раделя на два вида – SBS модифициран битум и ABS модифициран битум.
    • SBS модифицирания битум се използва при грундирани бетонни повърхности и е подходящ за сгради, които се намират в райони с големи климатични промени. Този вид битум притежава особено голяма еластичност.
    • ABS модифицирания битум има висока топлоустойчивост. Подходящ е за покриви, които са изложени на високи температури, покриви, които търпят големи механични натоварвания и покриви, които имат голям наклон.

Като търговски наименования – висок клас хидроизолационни материали са марките Новаглас и Техногум. А в средния клас по-често използвани са: Есха, Дженерали,Изолапетров и Саламбо

В практиката често се използва и хидроизолационна течна гума на марките: Вълков, Изомакс и Сика.

Процес на работа при хидроизолация на покрив
Процес на работа при хидроизолация на покрива
Полагане листова хидроизолация на покрива
Полагане листова хидроизолация на покрива

Защо е важна услугата хидроизолация на покрива?

Покривът на вашият дом е най-голямата част от него, която е изложена най-много на климатичните влиания като дъжд и сняг. Хидроизолацията действа като защитна бариара, която предпазва вашата сграда или дом от образуването на течове, появата на мухъл, гъбички и плесен по тавана и стените. Когато е положена качествена хидроизолация не само покривът бива предпазен, но и цялата сграда.

Как е важно да знаете при хидроизолацията на покрива?

Първото и най-важно нещо при полагане на хидроизолация е покривът да бъде равен. Прави се замазка за успешна хидроизолация на покрива. Тя се състои от цимент и пясък. Затова се нарича изравнителна циментно-пясъчна замазка. След това замазката трябва да изсъхне. Друго много важно е хубаво да се измете. Не трябва в никакъв случай да има боклуци върху замазката. Да няма никакви пясъци и налепи. След това се грундира.

Процедурата по хидроизолацията на покрива продължава с полагане на един слой хидроизолационна мембрана. Основата е от полиестер. Има защитна минерална посипка. От части или напълно се залепва за вече съществуващата хидроизолация на покрива. При хидроизолацията на покрива се лепи мушама. Започва се от воронката към високата част. Лепенето се осъществява с помощта на специализирани горелки. Разстила се ролката, тя се нагрява и се залепва. Характерна особеност на мушамата за хидроизолиране на покривите, е че един лист е с точно определени размери.

За да се избегне негативното слънчево влияние се пръска със сребърен феролит. При хидроизолация на покрива се полага хидроизолационна паста. Това се прави когато грундът изсъхне. Пастата е от няколко слоя – лепилен слой паста, изравнителен слой паста, запечатващ слой паста. И нещо много важно, полезно и необходимо при хидроизолацията на покрив е да се положи декоративен слой, който защитава и предпазва от ултравиолетовите лъчи.

Какво трябва да знаете при избора на изпълнител за хидроизолацията на покрива?

Когато става въпрос за хидроизолация на покрива е важно да се вземат предвид много фактори. Важно е да се използват качествени материали, съобразени с вида на покрива и района, в който се намира сградата. Добрите специалисти ще познаете още при извършване на предварителния оглед на покрива, оценката и консултацията относно материалите, които ще използват при извършване на хидроизолация на вашия покрив. Това ще ви гарантира бързо и качествено полагането на хидроизолацията на покрива.

ПОЗВЪНИ СЕГА